Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, retreats, live trainingen, coaching, en online cursussen die door New BFF worden georganiseerd en aangeboden via deze site https:/newbff.nl en subdomeinen. Deelnemers die een ticket kopen voor evenementen, retreats, trainingen, coaching, of een online cursus gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 New BFF gevestigd te Oud-Beijerland, Zinkweg 103, 3262 BD ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 76860280.
1.2 De klant: De wederpartij van New BFF, die met haar een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.
1.3 Producten en diensten: Alle door New BFF aangeboden (online) producten, diensten en programma’s.
1.4 Bestelling: een opdracht aan New BFF om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en)/dienst(en) te leveren waarbij de klant akkoord gaat met onze Algemene voorwaarden.
1.5 Overeenkomst: Obligatoire verbintenis scheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen New BFF en de klant of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.
1.6 Website: de website van New BFF op www.newbff.nl inclusief opvolgende pagina’s.
1.7 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website van New BFF, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van New BFF van toepassing.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van New BFF worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door New BFF ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten en voorwaarden deelname online cursussen, trainingen, events, retreats en coachings

3.1 Zowel particulieren, medewerkers als ondernemers kunnen deelnemen aan online cursussen, trainingen, coaching, mastermind, events en de coachings die New BFF aanbiedt.
3.2 Een overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van een de klant door New BFF. New BFF is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
3.3 In de online cursussen, trainingen, events, retreats, mastermind en coaching sessies deelt New BFF kennis, ervaring en tools m.b.t. Bewustwording en zelfverwezelijking. Zelf moet je naast het volgen van de online cursussen, trainingen, events, mastermind, coaching en consultancy gesprekken voldoende tijd reserveren voor de opdrachten en implementatie. New BFF kan niet garanderen dat het volgen van de online cursussen, trainingen, events, retreats, coaching, successen in je leven of bedrijf genereert. Wel zal New BFF zich inspannen dat je de juiste handvatten hebt om de online cursussen, trainingen, retreats, coaching en events met succes te volgen en af te ronden. En sta ik binnen de grenzen gedurende de looptijd van de online cursus, training, retreats, coaching en events voor je klaar. De ondersteuning die ik bied is afhankelijk van welk pakket je aanschaft. De ondersteuning staat omschreven op de respectievelijke pagina’s die gaat over de desbetreffende online cursus, training, coaching of events gaan.
3.4 Coaching, gesprekken kan je maximaal 24 uur van tevoren afzeggen en dan kan je een nieuwe afspraak inplannen. Een nieuwe afspraak moet altijd binnen de termijn van 1 jaar na aanschaf van het online cursus, of training plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik ruimte in mijn agenda heb, om een gesprek in te halen. Als het gesprek later dan 24 uur van tevoren afgezegd wordt, vervalt het gesprek en kan het dus niet ingehaald worden. Je bent dan 100% van het bedrag verschuldigd.
3.5 Wanneer je als deelnemer van New BFF evenementen, retreats of Coaching niet aanwezig kunt zijn bij één van de onderdelen van het traject is het niet mogelijk om deze te annuleren of op een later moment in te halen en wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.
3.6 Je kunt je deelname aan een bijeenkomst, event, retreat of live training verplaatsen naar een andere al geplande datum m.u.v. de mastermind. Dat is kosteloos mogelijk tot uiterlijk een maand voor aanvang van de bijeenkomst. Daarna wordt tussen een maand voor aanvang van de bijeenkomst en een week voor aanvang van de bijeenkomst 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst wordt 100% van het deelnamebedrag in rekening gebracht. Neem hiervoor contact op met info@newbff.nl. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd. Het is wel mogelijk om iemand anders deel te laten nemen met jouw ticket (toegangsbewijs). Dit dien je zelf te regelen, zie 2.8. Ik beroep mij hier op de wet ‘koop op afstand’ – uitzonderingen.
3.7 Wanneer je als deelnemer aan een meerdaags live training, of event, voor een van de dagen verhinderd bent, is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. En ook als je zelf niet verschijnt, is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Tenzij je alle dagen niet aanwezig kunt zijn en dit tussen een maand voor aanvang van de eerste live training of event waarvoor je een ticket hebt gekocht is gecommuniceerd Zie 3.8. Tenzij anders is aangegeven en is gecommuniceerd.
3.8 Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een live training of event, waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Neem in dit geval contact op via info@newbff.nl, zodat ik weet wie er voor jou in de plaats komt en zal deelnemen aan de live training of event. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. New BFF zal jouw ticket niet voor jou doorverkopen.
3.9 Wanneer een live training of event door omstandigheden niet kan doorgaan zal New BFF elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig live training of event. New BFF zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien de datum en/of locaties van een evenement worden aangepast geeft dit de deelnemer geen recht op restitutie, wel op een ticket voor een gelijkwaardig live training of event binnen 12 maanden.
3.10 Deelnemersaantal: voor de retreats binnenland van New BFF geldt een minimum van 6
3.11 Deelnemersaantal: Voor retreat in buitenland geldt een minimum van 7, en een maximum van 12 deelnemers.
3.12 Voordat je een retreat boekt bij New BFF is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de aanvullende algemene- en annuleringsvoorwaarden. Je boekt de retreat natuurlijk niet met de intentie om te annuleren, maar er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Daarom raad New BFF je aan om na het reserveren van een retreat in het buitenland een annuleringsverzekering af te sluiten.
1 Definities
2 Annulering: het niet kunnen deelnemen aan de ‘retreat’, inclusief het uitstellen of wijzigen van de vertrekdatum.
Jij: de gast die de New BFF retreat reserveert
3 Reis- en annuleringsverzekering
4 Om deel te nemen aan het retreat ben je verplicht goed verzekerd te zijn. Ik raad je aan om voor vertrek bij je verzekeringsmaatschappij na te vragen of je de juiste dekking hebt, zowel qua reis- en annuleringsverzekering.
5 Annuleren
6 Als je de reis, om wat voor reden dan ook, moet annuleren, is New BFF niet verplicht om de reissom aan je terug te betalen. Het is mogelijk om een deel van de reissom te gebruiken voor een eventueel volgende New BFF retreat (binnen 2 jaar).
Indien je de retreat annuleert, gelden onderstaande voorwaarden:
1 bij annulering tot de 90ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de gehele reissom mag je voor een volgende New BFF retreat gebruiken.
2 bij annulering vanaf de 60ste dag (inclusief) tot de 89est dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom mag je voor een volgende New BFF retreat gebruiken. 25% van de reissom vervalt.
3 bij annulering vanaf de 59ste dag (inclusief) tot de 15e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom mag je voor een volgende New BFF retreat gebruiken. 60% van de reissom vervalt.
4 bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de vertrekdag: de gehele reissom vervalt.
Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn onder geen enkele omstandigheden mogelijk. Ook bied ik geen tegemoetkomingen in de reissom als je om wat voor reden dan ook later arriveert of de retreat eerder moet afbreken. Je bent verplicht het deelnameformulier binnen een week na het reserveren van de retreat of uiterlijk 90 dagen voor vertrek, wat het eerst van toepassing is, ondertekend te retourneren. Indien dit niet gebeurt, kan je reservering vervallen en gelden bovenstaande voorwaarden.
4 Annulering van mijn kant
5 Nu gaat New BFF er niet van uit, maar als New BFF om wat voor reden dan ook de New BFF retreat moet annuleren, mag je je reissom gebruiken voor een volgende retreat of er voor kiezen om de volledige reissom terug te ontvangen. New BFF is niet verantwoordelijk voor alle kosten die je voor de voorbereiding, zoals bijvoorbeeld de vliegtickets, opnemen vakantiedagen en het afsluiten van verzekeringen, van de retreat gemaakt hebt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, verzekeringskosten, wettelijke bijdragen en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Voor bestellingen van producten binnen Nederland worden verzendkosten berekend.
4.3 Voor bestellingen van producten buiten Nederland is de klant eveneens aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde verzend- en/of verzekeringskosten, omzetbelasting en/of invoerrechten.
4.4 New BFF kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces (in een keer of in termijnen). Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van de online cursus, training, coaching, retreats of evenementen de verplichting tot betaling bestaan. Aan de bestelling van een de klant kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
Betaling is mogelijk door:
1 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
2 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank betaling volledig binnen zeven (7) dagen na orderdatum door New BFF te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden of de dienst zal worden geleverd.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum. De klant geeft New BFF toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van New BFF.
5.4. Eventuele maandelijkse betalingen en termijn optie werkt via een automatische incasso.
5.5 Van de termijn betalingen kunt u de automatische incasso niet stop zetten.
5.6 Indien je achterloopt met betalingen, dan houdt New BFF het recht voor om een consultancy, mastermind of coaching gesprek af te zeggen, deelname te ontzeggen en mijn verplichtingen op te schorten, totdat je de betreffende termijn(en) hebt betaald. Na betaling kun je een nieuwe afspraak maken voor het gesprek, maar het gesprek moet wel binnen de duur van de online cursus, training, retreat, coaching, event plaatsvinden. Ik garandeer niet dat ik nog ruimte in mijn agenda heb om een gesprek in te halen. Trainingsdagen als onderdeel van een online cursus, training, coaching, retreat of event kunnen als gevolg van wanbetaling niet worden ingehaald.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de openstaande vordering.
5.7 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.
5.8 New BFF is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.9 New BFF kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen annuleren, waarna je het volledige factuurbedrag krijgt terugbetaald.

Artikel 6. Levering

6.1 Bij aanschaf van een van de online diensten of producten streeft New BFF ernaar het product of de dienst direct na betaling aan te leveren. Hiertoe is New BFF echter niet verplicht.
6.2 New BFF streeft ernaar om fysieke producten binnen een (1) werkdag (tenzij anders is overeengekomen) na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is New BFF echter niet verplicht.
6.3 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan New BFF kan worden toegerekend. Indien u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, verzoeken wij u ons dit per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na plaatsing van de bestelling, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.
6.4 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. New BFF zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan New BFF verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourneren, omruilen of annuleren van producten

8.1 Iedere bestelling van een dienst of product kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@new BFF.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert New BFF het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen. New BFF zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.
8.2 Indien de bestelling niet binnen de gestelde termijn is geannuleerd en/of geretourneerd, is de klant betalingsplichtig. New BFF is in dit geval gerechtigd de totale kosten aan de klant door te berekenen.
8.3 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, events, coaching of retreats, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan New BFF laten weten, door een mail te sturen. New BFF ontvangt van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat wij in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
8.4 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, event, retreat of coaching melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
8.5 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
8.6 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.
8.7 Niet goed geld terug garantie en/of proefperiode betreffende online cursussen
Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet goed geld terug garantie voor mijn online cursussen. Je kunt uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van een online cursus je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan info@new BFF. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren. Wel dien je al het ontvangen (online) cursusmateriaal in te leveren. Dit is enkel mogelijk bij online cursussen waarbij niet in 1x al het cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Annulering van een traject zoals de Mastermind of Coaching is niet mogelijk nadat de startdatum is verstreken, zie hiervoor ook 2.4 en 2.5.
8.8 Na de 14 (veertien) daagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan een online cursus te annuleren en moet je het volledige bedrag betalen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien New BFF aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
9.2 New BFF is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat New BFF is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.3 Indien New BFF aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van New BFF beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 De aansprakelijkheid van New BFF is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor New BFF geldende eigen risico, in voorkomend geval.
9.5 New BFF is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.
9.6 New BFF sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door New BFF bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van New BFF of haar leidinggevende ondergeschikten.
9.8 Alle online curssusen, trainingen, coaching, retreats en events zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te benutten. Ik kan je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door mij aangeboden kennis is geheel aan jou. Ik kan en wil je alleen helpen door het delen van mijn kennis, ervaringen en strategieën.
9.9 Alle producten en diensten die ik aanbiedt zijn door mij ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de online cursussen, trainingen, retreats, events en coaching, , of in welke van mijn content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Ik bied geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door New BFF gepresenteerde online cursussen, trainingen, coaching, retreats, events en producten, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). New BFF adviseert je om contact op te nemen met je arts of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kan New BFF aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Artikel 10. Vrijwaring

10.1 New BFF zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke New BFF jegens de klant is.
10.2 De klant vrijwaart New BFF tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van New BFF bedingen.
10.3 De klant vrijwaart New BFF volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 New BFF heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat New BFF gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het is de klant zonder schriftelijke toestemming van New BFF verboden om de door New BFF verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de klant wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij New BFF
12.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen online cursus, event, training, coaching, mastermind tenzij New BFF hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Artikel 13. Materialen en licenties

13.1 New BFF streeft ernaar de materialen levenslang online voor de deelnemers toegankelijk te houden, maar New BFF kan dit niet garanderen. Als New BFF de materialen gaat verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal New BFF je dit altijd 3 (drie) maanden van tevoren per e-mail informeren zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. New BFF zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.

Artikel 14. Klachten

14.1 Mocht je ontevreden zijn over de online cursussen, trainingen, retreats events of coaching of de ondersteuning van New BFF, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan New BFF laten weten, door New BFF een mail te sturen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen wij niet in behandeling nemen.
14.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na het volgen van een bepaalde online cursus, training, retreat, event of coaching aan New BFF melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
14.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 15. Geheimhoudingen/Privacy

15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2 De persoonlijke gegevens die New BFF via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. New BFF houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter/Privacy

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:
1 zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
2 zullen New BFF en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden/Privacy

17.1 New BFF is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
17.2 New BFF zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.